وبلاگ
سایت

اجازه گرفتن

با سلام بر شما عزیزان و والدین های گرامی
برای اجازه گرفتن غیر حضوری برای هنرجو خود با اول برنامه هنرستان را نصب کرده و بعد اقدام به اجازه گرفتن انجام دهید.
و بعد رویه گزینه نظر دادن همین نوشته اقدام نماید با تایپ (نام هنرجو , رشته هنرجو و شماره تلفن خود جهت تماس بنویسید.
هر گونه اجازه جعل و فیک موجب توسط هنرجو یان باعث کسر نمره از هنر جو می شود در نظر داشته باشد که نکات بالا را حتما رعایت
کرده در غیر این صورت اجازه شما برسی نشده و جعل و فیک محسوب می شود در پایان موفق باشید

اجازه غیر حضوری برای هنرجو

باتشکر مدیر هنرستان فنی راه دانش

بازدید هرجویان سال سوم کامپیوتر از دانشگاه ازاد

با زدید هنر جویان از محیط دانشگاه ازاد اسلامی مریوان


هدف از بازدید اشنایی با محیط دانشگاه بوده است واشنایی با نحویه درس خواندن در محیط دانشگاه و تدریس استادان در کلاس های درس بود این بازدید در تاریخ : 1397/11/13 شنبه ساعت 11 بعدازظهر

این قسمت را از ناحیه کاربری - قالب - ویرایش قالب فعلی - قالب index را تغییر دهید

این قسمت را از ناحیه کاربری - قالب - ویرایش قالب فعلی - قالب index را تغییر دهید

این قسمت را از ناحیه کاربری قالب - ویرایش قالب فعلی قالب index را تغییر دهید

این قسمت را از ناحیه کاربری - قالب - ویرایش قالب فعلی - قالب index را تغییر دهید

هنرستان فنی  راه دانش

آمارگیر این قسمت را از ناحیه کاربری - قالب - ویرایش قالب فعلی - قالب index را تغییر دهید این قسمت را از ناحیه کاربری - قالب - ویرایش قالب فعلی - قالب index را تغییر دهید

تماس با این قسمت را از ناحیه کاربری - قالب - ویرایش قالب فعلی - قالب index را تغییر دهید

این قسمت را از ناحیه کاربری - قالب - ویرایش قالب فعلی - قالب index را تغییر دهید